Esittely

Yrittäjä Kylätien Tallin takana on Roosa Toivanen.

Roosa on ollut pienestä pitäen hevoshullu. Hän aloitti ratsastuksen 9-vuotiaana, ja 11-vuotiaana hän sai ensimmäisen oman poninsa. Siitä asti onkin omia hevosia ollut yhdestä kolmeen kappaletta koko elämän ajan. Jokainen hevonen on opettanut itsessään paljon, ja ollut omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, millainen hevosihminen Roosa tänä päivänä on. Hän kokee olevansa melko monipuolinen ratsastaja, eikä ole varsinaisesti erikoistunut yhteen lajiin. Roosa on kilpaillut sekä koulua helppo A-tasolle, että esteitä 110 cm tasolle saakka. Tulevaisuudessa siintää haaveena kokeilla myös kenttäratsastusta.

Roosa työskenteli lukion jälkeen reilut puoli vuotta Ruotsissa parilla eri nuoriin estehevosiin keskittyvällä koulutus- ja kilpatallilla. Hän haki opiskelemaan myös ruotsalaiseen hevoskouluun Flyingeen, mutta ratsastus- ja ruotsinkielentaito ei ollut silloin riittävä tiukkoihin pääsykokeisiin.

Niinpä Roosa aloitti hevosalan perustutkinnon opinnot Suomessa, Ypäjän Hevosopistolla. Roosa valmistui ratsastuksenohjaajaksi Hevosopistolta vuonna 2019.

Koska hevosala ja yritystoiminta ovat aina kiinnostaneet, opiskeli Roosa ohjaajan tutkinnon perään heti tradenomin tutkinnon Hämeen ammattikorkeakoulussa. Roosa valmistui Hevosalan liiketoiminnan tradenomiksi vuonna 2022.

Roosa on opiskeluiden aikana, sekä valmistumisensa jälkeen opettanut ja työskennellyt useissa eri ratsastuskouluissa Suomessa. Hän on työskennellyt esimerkiksi Punkin tallilla, Ylirannan ratsutilalla ja Meri-Lapin Hevospalvelun tallilla.

Viime aikoina Roosaa ovat alkaneet kiinnostaa enenemissä määrin myös kasvatustoiminta ja nuorten hevosten koulutus. Roosa onkin kasvattanut harrastuksena itse kaksi puoliveristä ratsuhevosta. Ensimmäinen oma kasvatti Teppo on saanut hänet kiinnostumaan myös hevosen kouluttamisesta, sekä panostamisesta hevosen henkiseen hyvinvointiin. Usein hevosten henkinen hyvinvointi jätetään vähemmälle huomiolle, ja keskitytään enemmän fyysisiin asioihin. Roosa on opiskellut koulutustapaa nimeltä TRT-method. Sitä hän käyttää pääohjenuorana päivittäisessä hevosten koulutuksessaan ja käsittelyssään.

Roosa opettaa mielellään kaiken tasoisia ja ikäisiä ratsukoita. Tärkeintä ratsastuksen opetuksessa on turvallisuus, ja se että kaikki pyritään toteuttamaan hevosen hyvinvointi edellä. Roosa pyrkii pitämään tunneillaan aina hyvän ja rennon hengen, mikä ei kuitenkaan estä sitä, että harjoitellaan asioita huolellisesti ja tarkasti, sekä voidaan vaatia vaikeitakin asioita. Roosa kannustaa oppilaitaan monipuoliseen harjoitteluun, esimerkiksi kouluratsastajakin hyötyy puomiharjoituksista, ja paras paikka kehittää peruskuntoa on tietysti käydä maastossa!

Tallinpidossaan Roosa pitää tärkeänä, että hevoset saavat olla hevosia. Ne ulkoilevat paljon, mielellään läpi vuorokauden pihatossa, ja elävät joko pienissä laumoissa tai pareittain. Roosa pyrkii seuraamaan paljon nykyaikaista tutkimustietoa liittyen hevosen hyvinvointiin ja koulutukseen. Kuitenkin hän pyrkii järkeilemään aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivan ratkaisun huomioimalla hevosyksilön tarpeet, ja lähtemättä ihan jokaiseen trendiin mukaan.